Hari dan Waktu Judi Sabung Ayam, Adu Ayam Dan Laga Ayam Terbaik

Hari Baik Sabung Ayam Berdasarkan Lontar Pengayam-ayam

Berikut adalah Hari Baik Ayam Tajen Berdasarkan Lontar Pengayam-ayam yang sudah ada sejak sekian lama, Lontar Pengayam–ayam merupakan sebuah tulisan yang ditulis di dalam daun lontar memuat atau membicarakan tentang sabung ayam (tajen), bagaimana cara memilih ayam aduan, warna ayam dan yang tidak kalah penting hari baiknya saat di adu agar menang.

Dalam Hari Baik Ayam Tajen Yang Diambil Berdasarkan Lontar Pengayam-ayam ada beberapa istilah penamaan ayam yang anda harus tahu yaitu sebagai berikut:

  1. Buik, adalah sebutan untuk Ayam Jago yang mempunyai bulu berwarna-warni
  2. Kelau atau kelawu, untuk ayam jago mempunyai bulu abu-abu
  3. Bihing atau Biying, sebutan ayam jago yang mempunyai bulu merah
  4. Wangkas, merupakan sebutan untuk ayam jago yan dadanya mempunyai bulu putih dengan sayap berwarna merah
  5. Brumbun untuk “Ayam petarung” dengan kombinasi bulu berwarna merah, putih, dan hitam.
  6. Sa, merupakan sebutan ayam berbulu putih.
  7. Ook, sebutan untuk ayam jago yang memiliki mempunyai bulu  leher sangat lebat
  8. Jambul, merupakan sebutan untuk ayam jago yang kepalanya tumbuh bulu (jambul) di kepala
  9. Godek, untuk ayam yang mempunyai bulu dikaki.
  10. Sangkur, untuk ayam jago dimana keadaan  ayam fisiknya tanpa bulu ekor

Hari Baik Judi Sabung Ayam Atau Ayam Tajen Berdasarkan Lontar Pengayam-ayam

COME UMANIS
-Ngajanang sareng ngelodang,… leban ayam saking kauh
-Raje : Sekuning papak Bangkarna
-Jaye : ijo kedas, wangkas, Biying Kuning pellet,Mate selem bangkarna
-Kaon : brumbun kedas mate putih, klawu mate putih, biying kuning mate putih

COME PAHING
-Ngalerang sareng ngelodang leb ayam kelod sareng kauh
-Raje : Ijo biru bangkarne
-Jaye : Biying,Wangkas,sekuning bangkarna
-Kaon : Buik polos kuping putih, klawu, brumbun, Serawah kedas polos

COME PON
-Ngajanang sareng Ngelodang leb ayam saking kauh
-Raje : Ijo kedas mate putih,Ijo biru mate putih
-Jaye : Biying, Wangkas, Brumbun, Buik, Klawu biru, Klawu kedas mate putih-
-Kaon : Serawah kuning bangkarne mate bang

COME WAGE
-Ngajanang sareng kangin leb ayam saking kelod
-Raje : Ijo biru mate selem bangkarna
-Jaye : Klawu,Serawah kedas mate bang
-Kaon : Biying papak mate putih,Wangkas,Brumbun,Buik papak mate putih

COME KLIWON
-Ngelodang Sareng kangin leb yam saking kaje
-Raje : Sepapak Jambul bangkarna
-Jaye : Klawu,ijo,Brumbun
-Kaon : Serawah Polos, Sekuning mate putih, Buik, Wangkas, Biying kuping putih

ANGGARA UMANIS
-Ngajanang Sareng kelod leb ayam saking Kaje
-Raje : Sekedas
-Jaye : Buik,Klawu,Brumbun Kedas,Brumbun biru polos mate putih
-Kaon : Serawah Biru mate bang, Wangkas, Biying biru mate bang, Biying biru maye selem

ANGGARA PAHING
-Nganginang sareng kelod leb ayam saking kelod kauh
-Raje : Serawah biru mate selem kuping putih
-Jaye : Ijo, brumbun, biying mate selem, sekuning
-Kaon : Sekedas, Wangkas, Buik, klawu, Brumbun apit mate putih

ANGGARA PON
-Nganginang sareng kauh leb ayam saking kauh
-Raje : Wangkas biru bangkarne,buik kedas mate putih
-Jaye : Brumbun Kedas,serawah mate kuning,ijo kedas
-Kaon : Biying biru mate selem, Biying kuning mate selem, serawah Kuning dimpil mate selem

ANGGARA WAGE
-Ngajanang sareng kelod,leb ayam saking kaje
-Raje : Wangkas biru bangkarne mate selem
-Jaye : Brumbun, klawu kuning bangkarne mate selem
-Kaon : Sekedas mate putih, Sekuning mate putih, Serawah,Buik, Ijo poleng mate putih

ANGGARA KLIWON
-Nganginang sareng Kelod , leb ayam saking Kaje
-Raje : Serawah Kuning kuping putih, Serawah biru kuping putih
-Kaon : Brumbun, Wangkas, Brumbun Kedas

BUDA UMANIS
-Ngajanang sareng Kelod, leb ayam saking kangin
-Raje : Serawah biru mate bang
-Jaye : Ijo, Buik polos mate bang, Wangkas
-Kaon : Klawu kuning mate putih, Papak, Serawah, Biying, Brumbun kuning mate kuning, Ijo Mate Kuning

BUDA PAHING
-Ngajanang Sareng Kauh, leb ayam saking Kangin
-Raje : Biying kuning, Brumbun biru Papak mate bang
-Jaye : Klawu, Ijo, Buik Kedas dimpil mate bang
-Kaon : Wangkas Kuning sangkur mate selem kuping putih , biying , Serawah sangkur kuning mate putih

BUDA PON
-Ngajanang sareng kauh, Leb ayam saking Kelod
-Raje : Biying Kuning polos mate putih bangkarne
-Jaye : wangkas, Brumbun, Sekuning polos mate putih
-Kaon : Klawu biru, klawu kedas, serawah Papak Mate selem, Ijo biru, Ijo kedas, Buik, serawah Biru

BUDA WAGE
-Ngelodang sareng Kauh, leb ayam saking kelod sareng kangin
-Raje : Ijo biru polos, Brumbun biru mate kuning
-Jaye : Wangkas kedas mate kuning
-Kaon : Klawu kuning, Buik kuning papak jambul, Brumbun kuning

BUDA KLIWON
-Nganginang sareng kauh, leb ayam saking Kelod
-Raje : buik Kuning
-Jaye : Serawah kedas, Serawah Jambul
-Kaon : Brumbun, Klawu, Ijo kedas jambul bangkarne

WRESPATI UMANIS
-Nganginang sareng ngelodang, leb ayam saking Kauh sareng kelod
-Raje : Sekedas bangkarne
-Kaon : Biying Kuning kuping putih

WRESPATI PAHING
-Nganginang sareng Kauh, leb ayam saking kelod
-Raje : Brumbun apit kuping putih , Sekedas pellet lekong kuping putih , Serawah kuning
-Jaye : Serawah kuning bangkarne , Wangkas , Biying kuning bangkarne

WRESPATI PON
-Nganginang sareng Kauh, leb ayam saking Kelod
-Raje : Biying Kuning mate kuning
-Jaye : Wangkas, Serawah kedas, Ijo kuning mate kuning, Papak Ireng
-Kaon : Brumbun, ijo Biru mate selem, Buik, Biying biru, Papak kedas mate bang

WRESPATI WAGE
-Kaje sareng kangin, leb ayam saking Kelod
-Raje : Serawah kedas jambul, Serawah kuning jambul
-Jaye : Klawu, Buik kedas jambul
-Kaon : Ijo, biying biru, Wangkas, brumbun biru

WRESPATI KLIWON
-Ngelodang sareng Nganginang, leb ayam saking Kauh sareng Kelod
-Raje : Ijo biru
-Jaye : Serawah, Buik, Biying biru
-Kaon : Serawah kedas, Kalwu, Brumbun kedas, Wangkas kedas

SUKRA UMANIS,…
-Kaje sareng kauh, leb ayam saking kaje sareng kauh
-Raje : Buik kuning papak Godeg
-Jaye : Sekedas, Ijo bangkarne
-Kaon : Klawu biru

SUKRA PAHING
-Ngajanang sareng Kauh, leb ayam saking Kaje
-Raje : Sekedas papak mate bang
-Jaye : Buik, Serawah, Biying Kuning, Biying kedas mate bang
-Kaon : Brumbun biru mate putih, Wangkas kedas, klawu polos , Ijo biru polos mate putih

SUKRA PON,..
-Ngelodang sareng kauh, leb ayam saking kangin lan Kaje
-Raje : buik kuning papak mate putih
-Jaye : Brumbun, klawu kuning mate kuning, Wangkas papak
-Kaon : Brumbun Apit, Ijo Cemeng polos mate selem

SUKRA WAGE,..
-Ngelodang sareng Kauh, leb ayam saking Kangin sareng Kaje
-Raje : Ijo biru, Serawah bang karne mate selem
-Jaye : Buik, Klawu kedas
-Kaon : Wangkas, biying kuping putih, Biying brumbun, Serawah kuping putih

SUKRA KLIWON
-Nganginang sareng Kauh, leb ayam saking Kangin sareng Kaje
-Raje : Ijo biru jambul mate selem kuping putih
-Kaon : sekedas mate bang, Serawah ,Wangkas ,brumbun kedas dimpil pellet mate kuning

CANISCARE UMANIS
-Ngelodang sareng kauh, leb ayam saking Kaje
-Raje : Serawah susuk pellet
-Kaon : sekedas, Biying biru Wangkas

CANISCARE PAHING
-Kaje Sareng Kelod, leb ayam saking kelod kauh
-Raje : Biying Cemeng Sangkur
-Jaye : Brumbun, Ijo, Buik sangkur
-Kaon : Sekedas, Serawah, Wangkas, Klawu

CANISCARE PON
-Ngelodang sareng Kangin, leb ayam saking Kaje
-Raje : Serawah biru bangkarne mate selem
-Jaye : Sekedas, Wangkas, Biying biru mate putih
-Kaon : Buik sangkur mate bang kuping putih, Ijo, Brumbun, Papak Gagade mate bang

CANISCARE WAGE
-Ngajanang sareng Kangin, leb ayam saking Kelod Kauh
-Raje : Ijo biru lekong sandeh bangkarne mate selem
-Jaye : Buik, Klawu, sekedas lekong
-Kaon : Wangkas kuning kuping putih, Biying, Brumbun, Serawah papak kuning kuping putih

CANISCARE KLIWON
-Ngelodang sareng Kangin, leb ayam saking Kaje
-Raje : Ijo biru bangkarne
-Jaye : Serawah, ijo, Sekedas bang karne
-Kaon : Klawu kuning, Biying wangkas, Brumbun

Demikianlah  Hari Baik sabung ayam online / Ayam Tajen Berdasarkan Lontar Pengayam-ayam yang kurang lebih kami sudah salin dari lontar pengayam-ayam itu sendiri. Alangkah baiknya agar dijadikan refrensi sebagai panduan tetapi dengan mengandalkan  latihan fisik ayam anda dan pemberian vitamin yang cukup supaya apa yang kita harapkan dari ayam yang akan di adu dapat 100% maksimal.